Lipomassage

Dit is een nieuwe techniek die voortvloeit uit endermologie en nog meer plaatselijk zal inwerken op de probleemzones. De behandeling duurt minder lang en door hier plaatselijk te werken zullenwe ook snellere resultaten behalen. Dit is echter afhankelijk van uw leeftijd en het stadium waarin uw cellulitis of plaatselijk vet zich bevindt. Een persoon van 20j met beginnende cellulitis zal minder behandelingen nodig hebben dan bvb. iemand van 50j die nog nooit aan cellulitisbestrijding heeft gedaan.


Bezoek volgende sites voor meer info: